Een gebouw is duur. In geld en in belasting op de omgeving. Maar voor zowel bestaande als nieuwe gebouwen geldt: met een duurzaam ontworpen energiehuishouding valt heel veel milieu- en financiele winst te behalen. Niet iedereen is zich bewust van de eindeloze mogelijkheden. Als architect heb ik een brede visie op alles dat van belang is om een gebouw energetisch slim te ontwerpen: van situering tot materialen en de inzet van natuurlijke bronnen.

Integreren van disciplines

Wie een gebouw alleen vanuit het perspectief van een aannemer, constructeur of installateur bekijkt, kijkt eenzijdig naar alleen materialen of de installatie. Vanuit mijn perspectief, de zoektocht naar het meest ideale ontwerp, kan ik alle mogelijke disciplines integreren. Voor een fabriekshal kan dat betekenen dat ik tot in detail uitzoek wat er nodig is voor bepaalde subsidies of certificeringen en ervoor zorg dat uw gebouw daaraan voldoet. Voor een woonhuis maak ik het ontwerp zo, dat u alle energiebehoefte kleinschalig, uit bijvoorbeeld de grond of zonnecollectoren, kunt opwekken. Of ik benader het vanuit het principe van flexibiliteit: hoe zorg je er met een multifunctioneel gebouw voor dat de investering in een gebouw zich tijdens de exploitatie ruimschoots terugbetaalt?

Energie en duurzaamheid

Duurzaamheid is -aan welke kant je ook staat- meer dan een holle frase: verantwoord handelen bij het inrichten van de omgeving is het bestaansrecht van een architect. Dat is al sinds de Oudheid de verantwoordelijkheid van architecten. Het ontwerpen van een energieneutraal gebouw is daarbij een van de meest tastbare doelstellingen. In het verlengde hiervan ben ik ook groot voorstander van hergebruik van gebouwen, gebouwdelen en materialen. In alle gevallen geldt: met maatwerk zorg ik ervoor dat uw gebouw bijdraagt aan het verlagen van zowel uw financiële alsook uw ecologische voetafdruk.

Gratis kennismaken? Neem contact op voor een gesprek over duurzaam bouwen en uw het verkleinen van uw voetafdruk.