U heeft besloten met een architect te werken. Uw eerste idee doorgesproken. U heeft ongeveer helder wat u wilt en mooi vindt. Daarna komen de vervolgvragen. Ik help u stap voor stap bij het beantwoorden hiervan, zodat u snel een transparant beeld krijgt van wat wel en niet mogelijk is:

 • Wat wilt u bereiken met de bouw? Welk probleem wilt u oplossen?
 • Hoe zit het met het budget en planning?
 • Wat vindt u nog meer belangrijk? Wilt u bijvoorbeeld een energieneutraal huis? Veel direct zonlicht? Orientatie op buiten of binnen?
 • Welke randvoorwaarden stelt de omgeving (vergunningen, milieu-eisen, etcetera)?
 • Welke werkzaamheden geeft u uit handen? Ontwerp, voorbereiding en realisatie, of alleen een deel daarvan?

Nadat deze vragen beantwoord zijn, ga ik aan het werk met het ontwerp. Alle visualisaties werk ik daarbij vanaf het begin uit in 3D, zodat u direct ziet hoe het er in de praktijk uit komt te zien. Afhankelijk van wat u nodig heeft, kan ik de volgende dingen voor u doen:

 • Budget en planning vastleggen in een Programma van Eisen
 • Definitief ontwerp: finetunen van de eerste schetsen en visualisaties
 • Kostenraming
 • Inschakelen externen: technisch specialisten
 • Aanvragen subsidies
 • Voorbereiding van de bouw: aanvraag vergunningen, uitwerken bestek
 • Start bouw: begeleiding bij keuze en contract voor bouw
 • Directievoering en toezicht op de bouw: coördinatie, kostenbewaking
 • Oplevering: controle van het werk en nazorg

Meer achtergrond over wat een architect kan betekenen en hoe deze te werk gaat, vindt u op www.architect.nl