U wilt behouden in plaats van slopen. Renovatie is in veel gevallen milieuvriendelijker, kostenefficienter, en bovendien getuigt het van historisch en cultureel besef. Maar met renoveren en herbestemmen van bestaande gebouwen komt u voor veel dilemma’s te staan: wanneer is het kostenefficient? Wat is historisch verantwoord? Het kan zijn dat u al bepaald heeft hoe het tweede leven van uw gebouw eruit komt te zien. Maar ook als dat nog niet zo is, kan ik u adviseren bij uw ontwerp. Ik kijk naar maatschappelijke factoren, historische context van het gebouw en ik neem praktische componenten in ogenschouw: wat is haalbaar?

Van nu naar straks

Het vertalen van uw idee of wens begint met het in kaart brengen van het probleem. Wat ontbreekt er in de huidige situatie? Is het gebouw te klein? Te donker? Niet toegankelijk? Of krijgt het misschien een andere functie? Soms blijkt dat de oplossing veel simpeler te zijn dan gedacht. Aan de hand van een eerste inventarisatie, uw planning en het budget, komen we tot een eerste schets. Ik werk vanaf de eerste schetsen in 3D, waardoor u meteen kunt zien hoe veranderingen uitpakken. Zo komen we gaandeweg tot een stappenplan, definitief ontwerp en een bestek. Ook de aanvraag van de bouwvergunning kan ik voor u verzorgen, evenals de begeleiding tijdens de verbouwing, als dat nodig is.

Ieder vraagstuk uniek

Iedere renovatie of herbestemming is anders. Ieder gebouw heeft zijn eigen historie, karakter en gebruikers. Ik help u om al die dingen samen te brengen in een plan dat herbestemmen voor alle betrokkenen interessant en lonend maakt. Esthetiek, toekomstbestendigheid en functionaliteit zijn, juist bij bestaande gebouwen die nieuw leven in geblazen krijgen, de sleutel tot een echt duurzaam gebouw. De tekening is daarbij niet meer dan een communicatiemiddel tussen alle betrokken partijen.

Neem contact op voor een gratis kennismaking.