Ik help u met een brede visie op het bouwproces. Of het nu gaat om esthetische keuzes of juridische voorwaarden; ik kan de gevolgen van alle mogelijke keuzes in een vroeg stadium inzichtelijk maken. Dit helpt u de keuzes te maken die het beste bij uw wensenpakket passen en kan u veel kosten besparen ten opzichte van werken zonder onafhankelijke architect.

De kosten van een gekwalificeerde architect hangen geheel af van het project, maar zijn vastgelegd in de honorariumregeling en op te vragen bij de architect. De kosten zijn op te splitsen in:

  • Honorarium bouwvoorbereiding – ontwerp en bestektekeningen
  • Honorarium directievoering – tijdens de uitvoering van de bouw
  • Toezicht op de uitvoering
  • Onkosten

Het honorarium en de kosten van toezicht kunnen worden berekend naar tijdsbesteding, volgens een vastgesteld percentage van de bouwsom of volgens een van tevoren afgesproken bedrag. Welke keuze u hierin maakt, hangt af van uw eigen portemonnee en het type project. We bespreken de financien altijd in het beginstadium van een project. Zo weten we op ieder moment exact welke keuze is gemaakt. Uiteraard is het mogelijk om stap voor stap deelopdrachten te geven.