watertentoonstelling

Ontwerp voor watertentoonstelling op de Vecht