Het Boumanplein in het centrum van Hardenberg ligt middenin het historisch hart. Grenzend aan het oude postkantoor en de NH kerk, lag het plein er wat verlaten bij. Dat kon anders, vond ik.

Werkwijze

Het oorspronkelijke plan voor de ‘Eiermarkt’ ontstond al jaren geleden, in 2008. Samen met projectontwikkelaar Zweers nam ik het initiatief voor een plan dat dit deel van Hardenberg meer gezicht zou kunnen geven.

Door de crisis werd het plan op een later moment pas gerealiseerd. Ook de doelgroep voor het appartementencomplex veranderde: van ouderen naar starters op de woningmarkt. De vraag die centraal stond, was ‘hoe kun je op historische grond iets bouwen dat past in de omgeving?’

De constructie moest licht zijn, vanwege de bestaande onderbouw. Daarom is voor houtskeletbouw gekozen. In het ontwerp is een duidelijke keuze gemaakt voor modern in plaats van historiserend (het kopiëren van historie). Daarmee contrasteert het appartementencomplex met zijn omgeving, zonder dat het zich afzondert.

Resultaat

In september 2015 is het project van 8 starterswoningen opgeleverd. Eronder zit winkelruimte, die in de loop der tijd heringericht wordt.