appartementen boumanplein

Appartementen Boumanplein Hardenberg

Het Boumanplein in het centrum van Hardenberg ligt middenin het historisch hart. Grenzend aan het oude postkantoor en de NH kerk, lag het plein er wat verlaten bij. Dat kon anders, vond ik.

Werkwijze

Het oorspronkelijke plan voor de ‘Eiermarkt’ ontstond al jaren geleden, in 2008. Samen met projectontwikkelaar Zweers nam ik het initiatief voor een plan dat dit deel van Hardenberg meer gezicht zou kunnen geven.

Door de crisis werd het plan op een later moment pas gerealiseerd. Ook de doelgroep voor het appartementencomplex veranderde: van ouderen naar starters op de woningmarkt. De vraag die centraal stond, was ‘hoe kun je op historische grond iets bouwen dat past in de omgeving?’

De constructie moest licht zijn, vanwege de bestaande onderbouw. Daarom is voor houtskeletbouw gekozen. In het ontwerp is een duidelijke keuze gemaakt voor modern in plaats van historiserend (het kopiëren van historie). Daarmee contrasteert het appartementencomplex met zijn omgeving, zonder dat het zich afzondert.

Resultaat

In september 2015 is het project van 8 starterswoningen opgeleverd. Eronder zit winkelruimte, die in de loop der tijd heringericht wordt.

 

bedrijfswoning Hardenberg

Nieuwbouw bedrijfswoning

De opdrachtgever is een groothandel in bevestigingsmaterialen. Hij wilde zijn woning en bedrijfspand situeren op hetzelfde perceel. Ik heb beide panden ontworpen. Het bedrijfspand is in 2013 uitgebreid.

Werkwijze

Het woonpand is noord-zuid gericht. Het ontwerp is erop gericht zoveel mogelijk licht te vangen aan de zuidkant.

Resultaat

Bij het ontwerp van de laatste uitbreiding in 2013 is het bedrijfspand driemaal zo groot geworden.

snackbarnieuwbouw

Nieuwbouw snackbar

In Heemse stond al tientallen jaren een houten snackbar. Toen er een permanente vergunning kwam, was het tijd voor nieuwbouw van een volledig functioneel horecapand. Op een prominente plek.

Werkwijze

Mijn opdracht bestond eruit een plan te maken voor een horecapand op een beeldbepalende plek. Iedereen rijdt er voorbij onderweg naar het recreatiegebied bij Hardenberg, dus de functie moest meteen duidelijk worden voor voorbijgangers.

Resultaat

De snackbar is nu -na jaren ‘tijdelijke’ huisvesting- toekomstbestendig. Het stenen gebouw heeft een zinken dak en is volledig onderkelderd. Hierdoor ontstaat relatief veel werkruimte op een klein oppervlak.

energieneutraal pand

Energieneutraal bouwen

Het Amsterdamse bedrijf Exclusiva, een groothandel in schoonmaakartikelen, wilde een nevenvestiging in Zwolle bouwen. Vanuit die vestiging moet de bevoorrading gebeuren. Daarnaast kreeg het bedrijfspand ook een kantoorfunctie.

Werkwijze

De vraag die de opdrachtgever stelde, ging alleen uit van de grootte van het gebouw en onderhoudsvriendelijkheid. In het voorstel dat ik maakte, ben ik nog een stapje verder gegaan: ik heb het ontwerp zo gemaakt, dat het gebouw klimaatneutraal functioneert. Dat viel in goede aarde, omdat mijn “voorstel precies paste bij de nog onuitgesproken vraag”, aldus de opdrachtgever.

Resultaat

Het project met 1500 m2 magazijn en 800 m2 kantoren is in 2010 opgeleverd. In het gebouw zit geen gasaansluiting: het is immers zelfvoorzienend. De stroom die het gebouw nodig heeft, wekt het grotendeels zelf op. Het gebouw maakt gebruik van warmte/koude-opslag (WKO), betonkernactivering en PV-panelen op het dak. Regenwater wordt afgevoerd op eigen terrein. Ook bij de inrichting van het gebouw is gekeken naar de slimste en meest energiezuinige oplossing. Voor verlichting is bijvoorbeeld gekozen voor LED.