snackbarnieuwbouw

Nieuwbouw snackbar

In Heemse stond al tientallen jaren een houten snackbar. Toen er een permanente vergunning kwam, was het tijd voor nieuwbouw van een volledig functioneel horecapand. Op een prominente plek.

Werkwijze

Mijn opdracht bestond eruit een plan te maken voor een horecapand op een beeldbepalende plek. Iedereen rijdt er voorbij onderweg naar het recreatiegebied bij Hardenberg, dus de functie moest meteen duidelijk worden voor voorbijgangers.

Resultaat

De snackbar is nu -na jaren ‘tijdelijke’ huisvesting- toekomstbestendig. Het stenen gebouw heeft een zinken dak en is volledig onderkelderd. Hierdoor ontstaat relatief veel werkruimte op een klein oppervlak.

energieneutraal pand

Energieneutraal bouwen

Het Amsterdamse bedrijf Exclusiva, een groothandel in schoonmaakartikelen, wilde een nevenvestiging in Zwolle bouwen. Vanuit die vestiging moet de bevoorrading gebeuren. Daarnaast kreeg het bedrijfspand ook een kantoorfunctie.

Werkwijze

De vraag die de opdrachtgever stelde, ging alleen uit van de grootte van het gebouw en onderhoudsvriendelijkheid. In het voorstel dat ik maakte, ben ik nog een stapje verder gegaan: ik heb het ontwerp zo gemaakt, dat het gebouw klimaatneutraal functioneert. Dat viel in goede aarde, omdat mijn “voorstel precies paste bij de nog onuitgesproken vraag”, aldus de opdrachtgever.

Resultaat

Het project met 1500 m2 magazijn en 800 m2 kantoren is in 2010 opgeleverd. In het gebouw zit geen gasaansluiting: het is immers zelfvoorzienend. De stroom die het gebouw nodig heeft, wekt het grotendeels zelf op. Het gebouw maakt gebruik van warmte/koude-opslag (WKO), betonkernactivering en PV-panelen op het dak. Regenwater wordt afgevoerd op eigen terrein. Ook bij de inrichting van het gebouw is gekeken naar de slimste en meest energiezuinige oplossing. Voor verlichting is bijvoorbeeld gekozen voor LED.

interieur kerk heemse

Uitbreiding kerk Heemse

De Hessenwegkerk in Heemse liep tegen een aantal bouwkundige beperkingen aan. Het liturgisch centrum, maar ook de toren van de kerk, waren gedateerd. Ze waren toe aan een herinrichting: nieuw meubilair, een trapopgang en een nieuwe entree.

Werkwijze

Het eerste project was de herinrichting van het liturgisch centrum en het zalencomplex. Het geheel was toe aan een upgrade. De balustrade van de galerij, bijvoorbeeld, was te hoog. Daardoor hadden niet alle galerijbezoekers voldoende zicht op de voorganger.

Daarna was het torencomplex aan de beurt. De entree -in de toren zelf- was te smal, waardoor bezoekersstromen vastliepen. De toren moest dus opnieuw ingericht en uitgebouwd worden.

Resultaat

Het liturgisch centrum en de toren zijn volledig opnieuw ingericht, inclusief nieuw interieur. De stoelen, tafels en alle andere interieurelementen zijn nu 1 met het gebouw. In de toren komen bezoekers nu binnen in een open entree. Er is een nieuwe trap en een nieuwe galerij. De entree van de kerk is hiermee omgevormd tot een ontmoetingsruimte, die mensen uitnodigt tot conversatie.

rijksmonument boerderij collendoorn

Uitbreiding historische boerderij

Een boerderij uit 1861 in Collendoorn was al jaren niet meer bewoond. De familie die de boerderij wilde gaan bewonen, werd geconfronteerd met zeer achterstallig onderhoud. Daardoor was ingrijpende restauratie nodig. Er was 1 belangrijke vereiste: het was een Rijksmonument, dus kenmerkende elementen moesten gehandhaafd blijven.

Werkwijze

De boerderij viel te kenmerken als een ‘streekeigen boerderijtype’. De boerderij had bijvoorbeeld een dwarsdeel (baanderdeuren) aan de zijkant in plaats van aan de achterkant. Dit is een van de redenen dat het tot Rijksmonument verklaard werd.

Om een boerderij op de rand van bouwvalligheid geschikt te maken voor bewoning, moet eerst de bestaande toestand zorgvuldig in kaart gebracht worden. Veel materiaal was vermolmd, en zolders waren niet meer begaanbaar. Vanwege het monumentale karakter moesten alle oorspronkelijke details behouden blijven, danwel in oorspronkelijke staat hersteld worden.

Resultaat

De boerderij is inmiddels helemaal gerestaureerd en bewoonbaar gemaakt, zonder de karakteristieke bouwstijl aan te tasten. De woning is bijvoorbeeld aan de binnenkant geïsoleerd, omdat buitenmuren intact moesten blijven. Om vochtproblemen te voorkomen, is een isolerende cellenbeton binnenspouw gemaakt. Ook de baanderdeuren zijn hergebruikt en historische tegels in het interieur zijn gehandhaafd. Het rieten dak is helemaal vervangen, het erf is heringericht en de schuur is in oorspronkelijke vorm volledig herplaatst.